Zorp Gateway tűzfalak központi menedzsmentje SaltStack alkalmazással

2021. szeptember 2.

A megbízhatóbb működés és a hatékonyabb támogatás érdekében a Balasys elsősorban, a Zorp saját menedzsment eszköztárát a Zorp Management Server (ZMS) és a Zorp Management Console (ZMC) használatát javasolja. Nagyvállalati környezetben, több tűzfal használata esetén azonban opcionálisan a Zorp Gateway tűzfalak központi menedzsmentjét a SaltStack alkalmazás is elláthatja.


Tartalom

1. A probléma bemutatása
2. A megoldás bemutatása
3. Technikai megvalósítás
3.1. Telepítés
3.2. Konfigurálás
4. Konklúzió

1. A probléma bemutatása

Komplex, nagyvállalati környezetben több tűzfalra is szükség lehet a terheléselosztás és a biztonság növelése érdekében. Nagyszámú, egységes konfigurációval rendelkező tűzfalat (pl. soktelephelyes vállalat) nem hatékony egyesével konfigurálni, hanem valamilyen központi IT automatizációs megoldást célszerű használni.

2. A megoldás bemutatása

Ha egyszerre több, ugyanolyan szabályrendszert használó Zorp Gateway tűzfalat kell távolról menedzselni, és a Zorp Management Server (ZMS) valamilyen okból nem használható, akkor megoldás lehet egy nyílt forráskódú konfiguráció menedzsment eszköz használata is, mint amilyen a SaltStack vagy az Ansible.

3. Technikai megvalósítás

A megfelelő Zorp komponensek konfigurációs állományainak módosításával, majd a Zorp kontroll folyamat (Zorp ctl) újratöltésével módosíthatók a tűzfalak szabályrendszerei.

3.1. Telepítés

SaltStack használata esetén első lépésben tesztelje, hogy a következő csomagok megvannak-e illetve hiányuk esetén telepítse őket:‍

 • zorp-pro
 • zorp product-minimal
 • zorp-utils
 • zorp-customizer
 • zorp-common

Mint a következő példában:

 • install-zorp:
 • pkg.installed
 • pkgs:
  • zorp-pro
  • zorpproduct-minimal
  • zorp-utils
  • zorp-customizer
  • zorp-common

  3.2. Konfigurálás

  Ellenőrizze, hogy a Zorp Gateway működéséhez szükséges fájlok megvannak-e az /etc/zorp könyvtárban:

  • instances.conf
  • license.txt
  • policy.py
  • zones.py

  Ezeknek a fájloknak a tartalmát és szerepét mutatja a következő példa:

  • Az instances.conf tartalmazza az összes instance paraméterét például: instance nevét, log szintjét (loglevel), threads határértékét, core dump készítését stb.:

   --threads 2000 --process-mode safe-background --enable-core --verbose 3 --log-spec 
         '*.accounting:4,core.summary:4' --log-tags --uid zorp --gid zorp --fd-limit-min 256000 --policy 
         /etc/zorp/policy.py -- --num-of-processes 1
  • A license.txt tartalmazza a Zorp Pro licencet, mely nélkül bár konfigurálható a tűzfal, de a rajta áthaladó forgalmat blokkolja.

  • A policy.py tartalmazza a szabályrendszert. Ennek a generálására legcélszerűbb a saját GUI-val rendelkező Zorp Management Consolet (ZMC) használni, mely segítségével a szabályrendszer létrehozását követően, azt kigenerálhatjuk egy „golden image” tűzfalra. Mint a következő példában:

   Rule(rule_id=1,
   src_zone=('zona1', 'zona2', ),
   dst_zone=('zona3', ),
   dst_port=(TCP/UDP port number, ),
   proto=protocol number,
   service='instances_name/service_name'
   )      
  • A zones.py tartalmazza a zóna szerkezetét, amelyben a cél és a forrás IP címek és DNS nevek vannak definiálva.

   Ahogx a következő példában:

   Zone(name='zona1',
   admin_parent='parent_zone_name',
   addrs=[
   '1.2.3.4/32',
   ],
   hostnames=[
   'FQDN',
   ]
   )      
  • A fent említett fájlokat a következő módon lehet SaltStack segítéségével a megfelelő helyre tenni, és a megfelelő jogosultságokkal ellátni:

   instances.conf:
      filel.managed:
       - name: /etc/zorp/instances.conf
       - user: root
       - group: zorp
       - mode: 640
       - source: /salt_srv_home/instances.conflicense.txt:
      filel.managed:
       - name: /etc/zorp/license.txt
       - user: root
       - group: zorp
       - mode: 644
       - source: /salt_srv_home/license.txtpolicy.py:
      filel.managed:
       - name: /etc/zorp/policy.py
       - user: root
       - group: zorp
       - mode: 640
       - source: /salt_srv_home/policy.pyzones.py:
      filel.managed:
       - name: /etc/zorp/zones.py
       - user: root
       - group: zorp
       - mode: 640
       - source: /salt_srv_home/zones.py
         
  • Amint a konfigurációs állományok a megfelelő helyre kerültek, a Zorp kontrol folyamatot újra kell indítani, hogy elkezdje használni az új fájlokat. Ezt a következőképpen lehet megtenni:

   zorpctr-restart:

        cmd.run:
          - name: ”zorpct reload”
          - require:
             cmd: zorpctl
         

   4. Konklúzió

   A fenti megoldás a SaltStackre alkalmazható, de a megfelelő konfigurációs paraméterek módosításával az Ansible használata esetén is működik. A pontos konfiguráció generálásához célszerű egy teszt Zorp Management Servert használni, hogy az egyes konfigurációs fájlok szintaktikája megfelelő legyen, majd a tesztrendszerben generált konfigurációt érdemes nagy számban használni valamilyen konfigurációkezelő szoftver segítségével.

   A Zorp saját eszköztára, a Zorp Management Server (ZMS) és a Zorp Management Console (ZMC) mellett, nagyvállalati környezetben, több tűzfal használata esetén, megoldást nyújthat a SaltStack ismertetett megoldása.